Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s možností pobytu vašich dětí na našem letním táboře v Lančovské zátoce. Dětský tábor je umístěn ve velmi hezkém prostředí Vranovské přehrady. Starší děti jsou ubytovány v chatkách po čtyřech, pro nejmladší děti jsou připraveny zděné budovy s vlastním sociálním zařízením.

V celém zařízení je k dispozici pitná voda z vlastních zdrojů, které pravidelně kontroluje okresní hygienická stanice. Péči o děti zabezpečuje kolektiv proškolených pracovníků a kvalifikovaný zdravotnický personál.

Po celou noc dbá na bezpečnost dětí služba určená z dospělých pracovníků.

Podle stavu vody je vzdálenost tábora od přehradní nádrže asi 300m. V žádném případě se nemusíte obávat zaplavení tábora.

Své děti můžete do tábora přivézt osobně nebo využít hromadný odvoz autobusem z Brna a Znojma.

Celému turnusu velí hl. vedoucí s odpovídající praxí a zkušenostmi + jeho zástupce

Věk dětí je od 5-16 let, děti jsou  rozděleny do oddílů dle věku a je k nim přiřazen odpovídající vedoucí, každý oddílový vedoucí má k dispozici svého praktikanta. Strava je 5x denně vč celodenního pitného režimu. Zdravotnice je k dispozici 24 hod denně.

V průběhu tábora si může dítě uložit cennosti a peníze u vedoucích oddílů. Pokud možno, ale nedávejte dětem věci větší hodnoty, vyšší částku peněz a mobilní telefony. Za mobilní telefony neručíme a nedoporučujeme je dávat dětem.

Požadavek ubytovat Vaše dítě s kamarádkou nebo kamarádem uveďte prosím na přihlášce.

Termín: 29.7.2017 – 12.8.2017

Cena: 4200 Kč  (2 děti 8000,- Kč SLEVA pro sourozence)

Cena zahrnuje: ubytování, strava (5x denně) a pitný režim, odborný dozor, zdravotnický a ostatní personál.

Doporučení pro děti co zabalit..

Návštěvní den: 5.8 a 6.8.2017 od 13:00 do 15:00, popřípadně možno i v jiný termín po telefonické domluvě.

Přihlášky: Elektronická přihláška nebo Přihláška pro zaslání poštou.

Pro zařazení dítěte do dětského tábora je nutné zaslat vyplněnou 1. část přihlášky a zaplatit poplatek za pobyt nejpozději čtyři týdny před nástupem do tábora.

1. část přihlášky na tábor:  Přihláška pro zaslání poštou vyplní rodiče dle přetisku a zašlou na adresu:

 Místní organizace OS DLV Znojmo Vinohrady 6 669 02 Znojmo nebo e-mailem: taborlancov@seznam.cz

 

Děti, které nebudou mít zaplacený pobyt – vrátíme na náklady rodičů zpět. 

2. část přihlášky na tábor vyplněnou dle předtisku,

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzené lékařem a kartičku pojištěnce nebo kopii kartičky pojištěnce předá dítě v den nástupu při příjezdu na tábor svému oddílovému vedoucímu.

 Korespondenci dětem zasílejte na adresu: Dětský tábor Místní organizace OS Znojmo Lančovská zátoka 671 06 Šafov

 

Na co se mohou děti těšit:

 • vodácký a plavecký výcvik
 • střelba ze vzduchovky
 • karneval
 • diskotéky
 • táboráky
 • táborové svatby
 • celodenní výlet
 • sportovní hry
 • soutěže
 • celotáborová hra
 • turnaje s dalšími tábory